Top
Formularz zgłoszeniowy

Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania

„Sukces Organizacji Przejawy i Uwarunkowania”
Gdańsk 19-21 września 2018 roku

Opłata konferencyjna:

1.770 zł – udział w konferencji
2.090 zł – udział w konferencji /pokój 1-os./

Adres do korespondencji


Dane do faktury


Wypełniając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji „Sukces Organizacji Przejawy i Uwarunkowania”, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.