Top
img
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SUKCES ORGANIZACJI – PRZEJAWY I UWARUNKOWANIA

Formularz zgłoszeniowy
img
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SUKCES ORGANIZACJI – PRZEJAWY I UWARUNKOWANIA

Formularz zgłoszeniowy
img
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SUKCES ORGANIZACJI – PRZEJAWY I UWARUNKOWANIA

Formularz zgłoszeniowy
img
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SUKCES ORGANIZACJI – PRZEJAWY I UWARUNKOWANIA

Formularz zgłoszeniowy
img
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SUKCES ORGANIZACJI – PRZEJAWY I UWARUNKOWANIA

Formularz zgłoszeniowy
img
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

SUKCES ORGANIZACJI – PRZEJAWY I UWARUNKOWANIA

Formularz zgłoszeniowy
imgimg
TEMATYKA KONFERENCJI

Tradycją Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego stało się cykliczne organizowanie konferencji naukowych „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”. Stanowią one platformę prezentacji wyników badań naukowych oraz systematyzowania wiedzy niezbędnej do budowania sukcesu przez organizacje biznesowe, publiczne oraz pozarządowe.

Część merytoryczna konferencji obejmuje następujący zakres tematyczny:

 • 1. Sukces organizacji – perspektywa strategiczna.
 • 2. Sukces w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań organizacji.
 • 3. Benchmark sukcesu – wzorcowe praktyki i pragmatyczne rekomendacje.
 • 4. W drodze do sukcesu - najnowsze koncepcje i metody zarządzania.
 • 5. Człowiek w roli kreatora sukcesu organizacji.
 • 6. Osiąganie sukcesu poprzez kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych.
 • 7. Sukces organizacji w obliczu kryzysu.
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
RADA PROGRAMOWA

Przewodnicząca:

Dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Członkowie:

dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG
dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG
dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG
dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG
dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

Członkowie:

dr Dorota Jendza
dr Wojciech Machel
dr Jędrzej Strumiłło
dr Beata Wierzbicka
KALENDARIUM

Proces wydawniczy wymaga przestrzegania poniższego harmonogramu, o co z całym należytym szacunkiem prosimy:

do 1 września 2018r.

przesłanie kart zgłoszeń uczestnictwa i tytułów referatów wraz z abstraktami,

do 5 września 2018r.

dokonanie opłaty za konferencję,

do 20 października 2018r.

przesyłanie tekstów referatów zgodnie z wymogami edytorskimi.

Konferencja odbędzie się w dniach: 19 (środa) - 21 (piątek) września 2018 roku, w hotelu Mercury, który oddalony jest kilkaset metrów od Gdańskiej Starówki. Czterogwiazdkowy hotel oferuje swoim gościom klimatyzowane w pełni wyposażone pokoje z widokiem na Stare Miasto, centrum fitness oraz balijskie masaże na życzenie.

PROGRAM KONFERENCJI

Sukces organizacji? Co to jest? Czym się objawia? Co ma na niego wpływ? I tym razem w czasie naszej konferencji spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Cykliczność naszych spotkań potwierdza, że na temat sukcesu organizacji można mówić wciąż. Po zgłoszonych wystąpieniach z całą pewnością można stwierdzić, że jest to coś wielowymiarowego, związanego z wieloma obszarami funkcjonowania organizacji. Podejmiemy więc dyskusję na temat wpływu jej zewnętrznych i wewnętrznych aspektów na sukces w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Wymienimy się sugestiami na temat: jak wdrażać nowe koncepcje zarządzania oraz jakie są oczekiwania i perspektywy rozwoju organizacji.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z poniżej zamieszczonym programem konferencji i do aktywnego udziału w obradach.Zobacz program konferencji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szanowni Państwo, minął już termin nadsyłania artykułów, które opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych. Uprzejmie informujemy, że ze względu na utrzymujące się zaintersowanie konferencją wyznaczony został drugi termin nadsyłania artykułów, które zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych z rokiem 2019.


Artykuły zakwalifikowane do druku zostaną opublikowane w "Materiałach Naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Zarządzanie i Finanse" (punktacja MNiSW - 10 pkt.) lub jako rozdziały monografii.

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 20 000 znaków ze spacjami. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edytorskich są zawarte na stronie www.zif.wzr.pl Obejmują one:

 • - szablon edytorski,
 • - deklarację wkładu poszczególnych autorów,
 • - oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Referaty nie spełniające wymogów merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji.

Koszt udziału w konferencji (2 noclegi + wyżywienie + publikacja + program rekreacyjny) wynosi 1.770zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 320zł.

Wpłaty konferencyjne należy wpłacać na specjalnie wydzielone konto:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
Bank Zachodni WBK Grupa Santander, o numerze:
19 1090 1098 0000 0001 3148 3897


Formularz rejestracyjny

Kontakt

W sprawach związanych z konferencją prosimy kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym:

mgr Irena Spionek

e-mail: konferencjaoiz@ug.edu.pl

tel. 058 523 14 17; tel./fax 058 523 11 75

UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

ul. Armii Krajowej 101, Sopot
MIEJSCE KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIA:
HOTEL MERCURY Gdańsk Stare Miasto
ul. J. Heweliusza 22, Gdańsk